Op weg naar een beter team.

Krachtig in Continu Verbeteren & Sterk in Teambuilding.

Wij zorgen dat jouw team zichzelf continu verbetert en tegelijkertijd optimaal samenwerkt.

Wij weten uit ervaring dat teams aandacht moeten hebben voor de kwaliteit van interactie en voor het behalen van resultaten. Door dit niet naast elkaar maar tegelijkertijd toe te passen in onze trajecten, helpen wij teams en organisaties duurzaam op weg naar behalen van hun doelen. 

We zetten betekenisvolle, leuke, energie gevende interventies in bij de zogenaamde “oplaadpunten” onderweg naar ons doel. Deze interventies zijn bijvoorbeeld; trainingen, teambuildingsactiviteiten, games, team coaching, individuele coaching, verhelderen van het gezamenlijke doel/missie/visie, waardeketen, slimme tools gebruikten tot en met agile- en lean methodieken.

Stap in bij Van2

Wij begeleiden teams op weg naar meer wendbaarheid, een beter resultaat, meer bevlogenheid en plezier om een duurzame waarde te creëren voor de organisatie, de mensen in de organisatie en klanten.

Voor we vertrekken

Wat is het doel?

Van2 Teamscan

Match jullie coach

Wat is de eindbestemming?

Oplaadpunt

Teamvertrouwen

Bouwen aan het begrip en vertrouwen.

Elkaar beter leren kennen onderweg.

Het ontwikkelen van vertrouwen is extreem belangrijk, het is de basis van het goed functioneren van een team. Als het vertrouwen ontbreekt, kun je er donder op zeggen dat er allerlei andere problemen gaan ontstaan. In deze fase komt het team meer over elkaar te weten zoals bijvoorbeeld; normen, waarden, voorkeursgedrag en drijfveren. Men spreekt verwachtingen naar elkaar uit. Opbouwende feedback is hier cruciaal. In alle werkvormen staat veiligheid, plezier, discipline en resultaat centraal.

Oplaadpunt

Uitdagen & Scherp houden

Durven een productief conflict aan te gaan.

Elkaars rijstijl onder de loep nemen.

Soms kan er in een team wel sprake zijn van vertrouwen, maar zijn de teamleden nog steeds erg bang voor confrontaties. Iedereen kent het wel; “Tijdens vergaderingen doet iedereen dan bijvoorbeeld poeslief tegen elkaar, maar in de wandelgangen en bij de koffieautomaat is het roddel en achterklap.” Is er in jullie team sprake van kunstmatige harmonie of werken jullie écht samen? In deze fase helpen we het team confrontaties aan te gaan, omdat deze juist heel veel creativiteit en nieuwe ideeën en oplossingen kunnen opleveren.

Oplaadpunt

Duidelijkheid & Draagvlak

Eens zijn over de afslag die we nemen.

Een duidelijke koers zorgt voor betrokkenheid.

Is er een basis van vertrouwen en worden confrontaties niet geschuwd, dan kan het nog altijd zijn dat er steeds maar geen knopen worden doorgehakt. Er wordt wel veel geanalyseerd en gekletst, maar uiteindelijk gebeurt er niet zoveel. Is dit het geval, dan laden we op bij het oplaadpunt “duidelijkheid en draagvlak” ofwel betrokkenheid. Het formuleren van heldere doelen en bepalen van prioriteiten is essentieel voor de voortgang. Het aanscherpen van het optimaal inrichten van het werk met lean-agile methodieken komt hier aan de orde. Hier komen “hard” en “zacht” samen. Krachtig in Continu Verbeteren & Sterk in Teambuilding is doelgericht samenwerken. Dus optimaal samenwerken en tegelijkertijd werken aan efficiëntere inrichting van het werk. Iedereen moet zich houden aan de afspraken die er worden gemaakt. “Ja is ja, en nee is nee. Het is niet toegestaan om terug te krabbelen.” Het heldere doel van de reis en het behalen van de eindbestemming gaan hand in hand met de mate van bevlogenheid en het draagvlak bij het team.

 

Oplaadpunt

Eigenaarschap

Kijken op het dashboard.

Hoe hard rijd jij eigenlijk?

Hier gaat het om nemen van verantwoordelijkheid zowel van het team als geheel als het individu. Het is ongelofelijk jammer dat het in sommige teams de standaard is dat iedereen excuses aanbiedt, omdat ze hun afspraken en verplichtingen niet zijn nagekomen. Dan is het natuurlijk logisch dat er niets wordt bereikt. We helpen het team de doelen en afspraken zichtbaar te maken voor iedereen, zodat er geen twijfel is over welke verantwoordelijkheid bij alle teamleden ligt en je dit ook van elkaar kunt zien. Het Van2 dashboard is de plaats alwaar we progressie laten zien en evalueren: het dashboard werkt motiverend en men is sneller geneigd zichzelf aan de afspraken te houden en meer in te spannen op weg naar het duurzame resultaat.

Oplaadpunt

Teamresultaat boven jezelf

Hoe rijd ik samen met de anderen?

Je ogen op de weg houden…..

We naderen de (voorlopige) eindbestemming. Ja inderdaad voorlopig, want het mooie van problemen oplossen is dat je steeds mooiere problemen krijgt. Bij dit oplaadpunt gaan we het team begeleiden om te blijven focussen en vastberaden te zijn om tot een optimaal resultaat te komen. Je ziet vaak dat teamleden – en ook leidinggevenden – zich niet willen committeren aan resultaten, uit angst dat ze het misschien niet gaan halen. Want stel je voor dat je faalt en dat jouw comfortabele positie in gedrang komt. Het is een groot probleem dat het dus vaak belangrijker wordt gevonden om te zorgen dat je zelf niet verantwoordelijk wordt gehouden dan om echt te gaan voor resultaten. Als deze verborgen agenda’s niet openbaar worden, worden er überhaupt geen resultaten geboekt. Dus gaan we op een leuke manier aan de slag om te kijken wat de individuele teamleden kunnen bijdragen aan de teamdoelstellingen. Het gefocuste team kan de successen samen vieren en minimaliseert individualistisch gedrag.

Eindbestemming bereikt!

Onze navigatie zegt “bestemming bereikt”…
we hebben met het team met veel plezier en discipline de beoogde resultaten behaald.

Continu verbeteren houdt nooit op!

Accreditatie / Certificering

Teamcoach of trainer worden? Meld je hier aan!

Weet je zeker dat je wilt uitloggen?